REALIZACJE

2013r..
Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu do stacji paliw CRAB w Skoczowie przy ul. Wiślańskiej.

Projekt budowy gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla obiektów przy ulicy Podmiejskiej w Jastrzębiu – Zdroju o długości 0,4km.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku usługowego przy ul. Bogoczowiec w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 3675/39

Projekt budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jesionowej w Jastrzębiu-Zdroju dz. 851/49.

Projekt budowy gazociągu n/c oraz przyłączy w Pogrzebieniu przy ulicy Piaskowej.

Projekt budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla obiektów przy ulicy Kołłątaja i Pieszej w Jastrzębiu – Zdroju o długości 1,2km PN 0,5MPa.

Projekt budowy gazociągów w Rydułtowach ulica Wróblewskiego, Strzody o długości 4,0km PN 0,5MPa.

Projekt budowy gazociągu w Turzy Śl. wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
o długości 0,6km PN 0,5MPa.

Projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu oraz przebudowa sieci ciepłowniczej w związku z budową restauracji wraz z miejscami noclegowymi przy
ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt instalacji wewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, wentylacji i klimatyzacji
w budynku restauracji wraz z miejscami noclegowymi przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej i Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju.

2012r.

Projekt sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Osadniczej dz. 221/56

Projekt przyłącza gazu do budynku usługowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca dz. 1770/145

Projekt przyłącza gazu do budynku usługowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca dz. 1534/140

Projekt sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w Świerklanach przy ul. Stokrotkowej dz. 417/4

Projekt sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gołkowicach przy ul. 1 Maja dz. 878/38. 879/38

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Kraszewskiego w Golasowicach dz.369/15

Projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem  do budynku przy ul. Nepomucena w Jastrzębiu-Zdroju dz. 3169/153

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Pochwacie w Jastrzębiu-Zdroju  dz.831/129

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Nowej w Pawłowicach dz.1399/110

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego ul.Sikorskiego w Pielgrzymowicach  dz.1393/88

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Piaskowej w Jastrzębiu-Zdroju dz.1087/37

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju dz.1020/137

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Pszczyńskiej w Warszowicach dz.3170/113

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Stawowej w Pawłowicach dz.2301/141

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju dz.2173/346

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul.Gołębiej w Jastrzębiu-Zdroju  dz.2229/346

Projekt przyłącza gazu do budynku usługowego przy ul.Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju  dz.1464/106

Projekt przyłącza gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Spokojnej w Jastrzębiu-Zdroju dz.398/112

Projekt sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza w Lubomi dz.102

Projekt sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Sadowej w Zebrzydowicach dz.1095/28

Projekt rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku myjni samochodowej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie projektu przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju dz. nr 741/18

Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Kraszewskiego w Rybniku dz. nr 1716/89

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy
ul. Spółdzielczej w Jastrzębiu Zdroju dz. nr 193/4

Wykonanie projektu przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wewnętrznej instalacji gazu do budynku administracyjno-produkcyjnego przy ul. Gagarina
w Jastrzębiu Zdroju dz. nr 1464/106

Wykonanie projektu odwodnienia studni redukcyjnej przy Al.. Jana Pawła II
w Jastrzębiu-Zdroju

Wykonanie projektu przyłącza wody do budynku mieszkalnego przy ul. Szotkowickiej w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 1193/96

Wykonanie projektu sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Wodnej w Pisarzowicach o długości 2,0km.

Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 1968/107. 1969/107.

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 545/66.

Wykonanie projektu odwodnienia terenu wokół Zakładów Mięsnych HAGA Plus przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju

Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Kondziołowiec w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 362/19.

Wykonanie projektu przyłącza wody do budynku usługowego przy ul.Świerczewskiego w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 285/14.

Wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wentylacji w budynku Zakładach Mięsnych HAGA PLUS w Jastrzębiu-Zdroju

Wykonanie projektu przebudowy rurociągu wody dołowej Dn 400 na rurociąg PE 500 w Warszowicach, Pawłowicach i Pniówku o długości 5,3 km PN 16.

Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku pawilonu handlowego przy ul. Świerklańskiej 85 w Jastrzębiu-Zdroju dz. 383/56

Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzecznej i Kowalczyka (Wyzwolenia) w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowo-warsztatowym przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju na parceli nr 859/35, 931/35.

Projekt przyłącza centralnego ogrzewania do budynku handlowego przy ul.Wyzwolenia 65 w Marklowicach dz. nr 1934/120. 1935/120

Wykonanie kosztorysu powykonawczego stacji gazowej Q=204m3/h w Zakładach Mięsnych HAGA w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.Klubowej 8 oraz wyceny prac projektowych

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku usługowego przy ul.Wodzisławskiej w Mszanie dz. nr 2245/96

Wykonanie projektu przyłącza wody przemysłowej na potrzeby systemu nawadniania boiska sportowego w Suszcu przy ul. Piaskowej 33

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piaskowej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt wewnętrznej instalacji gazu wraz ze stacją redukcyjną do budynku suszarni zboża przy ul.Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 1362/52.

Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku biurowo-warsztatowego przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju na parceli nr 859/35, 931/35.
Projekt przyłacza wody i kanalizacji saniatrnej do budynku mieszkalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Kondziołowiec,  dz. nr  1186/97

Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Czyża w Jastrzębiu Zdroju dz. 1475/265.

Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku handlowo-usługowym przy ul. Piastów 4
w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 2537/54.

Adaptacja projektu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kondziołowiec w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 362/19.

Projekt przebudowy przyłącza wody do budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu-Zdroju dz. nr 1418/13

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy studni redukcyjnej przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju

Wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu budynku mieszkalno-usługowego przy ul.Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Wykonanie projektów instalacji kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach

Projekt wewnętrznej instalacji gazu w  budynku mieszkalnym w Zebrzydowicach przy ul.Nowy Dwór,  dz. nr 819/2.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na budowie budynku mieszkalnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Twardowskiego dz. nr 2881/197.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej przy
ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul.Leśnej 25a w Gogołowej.

Autor projektu przebudowy rurociągu wody dołowej Dn800 na rurociąg PEHD Dz800 PN12,5 w Mszanie.

Autor projektu przebudowy rurociągu wody dołowej Dn400 na rurociąg PEHD Dz500 PN12,5 w Wodzisławiu Śląskim.

Autor projektu przebudowy rurociągu wody dołowej Dn600 na rurociąg PEHD Dz710 PN16 w Pawłowicach.

Autor projektu przebudowy rurociągu wody dołowej Dn400 na rurociąg PEHD Dz400 PN16 w Pniówku.